Hoppa till sidans innehåll

Drogpolicy


Luspens Ryttarförening

G:a Vilhelminavägen 4

923 41 Stensele

0951-204 57

Org.nr. 895400-9992


Drogpolicy  

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR LUSPENS RYTTARFÖRENING

Vår förening arbetar för att häst- och ridintresserade i alla åldrar skall ha möjlighet att träffas för gemensamma träningar, tävlingar och övriga aktiviteter.

Det är viktigt att de vuxna i föreningen är goda förebilder för våra barn och ungdomar, detta gäller i hög grad frågor som rör alkohol, droger och tobak.

LURF ställer sig bakom samhällets mål att minska alkohol- och drogkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på LURF´s ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

 

Alkohol- och drogfrågan är en hälsofråga. Det behövs kompetens och information om alkoholens och drogers skadeverkningar.

Alkohol- och drogfrågan är också en social fråga. Det behövs metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Därför har styrelsen antagit följande riktlinjer.

TOBAK

Tobak innefattar både snusning och rökning. Åldersgränsen är enligt svensk lag 18 år.

 

Ungdomar under 18 år

Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att använda tobak under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar under 18 år använt tobak gör vi på följande sätt:

-          Samtal med berörd person och kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare.

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, instruktörernas, personal, föräldrarnas, vuxna och styrelse.

 

Vuxna, instruktörer och personal

Vuxna, instruktörer och personal får endast använda tobak på anvisad plats utanför anläggningens område.

Om någon upptäcks använda tobak på anläggningens område gör vi på följande sätt:

-          Samtal med berörd person.

Ansvaret för att dessa regler följs är vuxna, instruktörer, personal och styrelse.

ALKOHOL

Åldersgränsen är 18 år för att köpa och dricka alkohol på restaurang och 20 år för att köpa på systembolaget, enligt svensk lag.

 

Ungdomar under 18 år

Vi tillåter inte våra ungdomar under 18 år att dricka alkohol under eller i anslutning till träning, tävling eller annan föreningsverksamhet.
Om vi upptäcker att någon/några av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

-          Samtal med berörd person och kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare.

-          Vid misstanke om problem tas kontakt med sociala myndigheterna

Ansvaret för att dessa regler följs är ungdomarnas, instruktörernas, personal, föräldrarnas, vuxna och styrelse.

 

Vuxen, instruktörer och personal

Som instruktör, personal och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för ungdomarna.

Därför gäller följande riktlinjer:

-          Man får ej dricka alkohol i samband med föreningens aktiviteter såsom tävling, träning, läger, möten eller andra aktiviteter där man har ansvar för ungdomar.

-          Man får ej dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens kläder eller inom föreningens anläggning.

 

Om vi upptäcker att någon vuxen druckit alkohol eller uppträder berusad på anläggningen eller vid föreningens verksamhet och aktiviteter gör vi på följande sätt:

-          Samtal med berörd person

-          Vid upprepade tillfällen då man ej följt ovan riktlinjer agerar styrelsen utifrån dessa åtgärder med vidare konsekvenser

 

Ansvar för att dessa regler följs är styrelsen, instruktörer, personal och vuxna

 

Misstanke om alkoholproblem hos instruktör och personal

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra instruktörer eller personal gör vi på följande sätt:

-          Enskilt samtal

-          Erbjuda hjälp och stöd

-          Vid upprepade tillfällen då man ej följer ovan riktlinjer stängs man av från sitt uppdrag.

 

Ansvar för att dessa regler följs är styrelse, instruktörer och personal.

Inom vår förening är det självklart att ingen alkohol förekommer under träning, tävling eller övriga aktiviteter.

NARKOTIKA & DOPINGPREPARAT

All användning och hantering av narkotika är förbjuden i enlighet med svensk lag, all användning av dopingpreparat är förbjuden i samband med idrotten och dess etik.

Om vi misstänker eller upptäcker att någon av våra medlemmar provat narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande sätt:

-          Samtal med berörd person och kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare om medlemmen inte är över 18 år.

-          Kontakt med sociala myndigheter och polis

-          Kontakt med Riksidrottsförbundets antidopningsgrupp (endast vid dopning)

-          Styrelsen agerar utifrån dessa åtgärder om vidare konsekvenser

 

Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även instruktörer/deltagare har ett ansvar för att detta informeras.

ANSVAR

Ansvar för att föreningens drogpolicy eftersträvas ligger på oss alla gemensamt. Alla vuxna, instruktörer, personal, föräldrar och barn/ungdomar i föreningen delar ansvaret av att drogpolicyn följs.

 

KOMMUNICERA POLICYN

För att få tyngd och hållbarhet i vår policy kommer vi att lyfta fram den vid årsmötet och informationsmöten samt för sponsorer och kommunen. Dessutom ska vår policy finnas presenterad på vår hemsida samt i vår verksamhetsbeskrivning.

 

Ungdomssektionens representant i styrelsen får i uppdrag att gå igenom policyn på US årsmöte.

 

Styrelsen kommer att revidera alkohol och drogpolicyn vartannat år.

Det är också styrelsens ansvar att vid problem ta kontakt med personer med högre kompetens på området.

 

Vår drogpolicy följer RFs dopingregler.

Uppdaterad: 16 MAR 2015 12:57 Skribent: Therese Tiger

Postadress:
Luspens RF - Ridsport
Gamla Vilhelminavägen 4
92341 Stensele

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info